Chuyên đề tiết đọc thư viện

242 27/05/2020 09:19 SA ADMIN

Thư viện thân thiện là nơi mang lại cho các em nhiều lợi ích ngoài mục đích đọc sách. Thư viện còn tạo cơ hội thuận lợi nhất cho các em phát triển các tiềm năng của mình một cách toàn diện. đó là không gian học tập đa chức năng với các góc hoạt động khác nhau như: góc đọc, góc viết, góc nghệ thuật, góc trò chơi.

Thư viện trường học thân thiện là một cách tiếp cận mới đối với phát triển Thư viện. Cách tiếp cận này lấy học sinh làm trung tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của các em, đồng thời tạo cơ hội cho các em tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách và tích cực tham gia các hoạt động của thư viện.

Chính vì vậy, chiều thứ tư ngày 24/8/2019 Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc tổ chức mở chuyên đề “tiết đọc thư viện” cho giáo viên toàn trường học tập, từ đó vận dụng vào dạy tiết đọc thư viện trong năm học 2019-2020 để tạo niềm hăng say và thói quen đọc sách cho học sinh.

Loading the player...